Teknik-hold

På T-holds niveauet vil der blive arbejdet med decideret teknik i svømningen. En korrekt teknik vil give færdigheder som kan bruges hele livet, uanset om det betyder leg, træning eller konkurrence.

På T-hold bronze og sølv skal deltageren udvikle færdigheder til at komme gennem vandet på lettest mulig måde. Dette skal sikre at deltageren for en kropslig forståelse af bevægelserne som benyttes i vandet.

På T-hold guld begynder deltagerne at dyrke sporten svømning, som vi kender det fra klassisk konkurrencesvømning. På ungdomsholdene skal deltagerne til dels træne svømningen uden nødvendigvis at konkurrere i den, samt dyrke vandet på anderledes måder, gennem udspring, boldspil eller andre aktiviteter.

Disse hold skaber rammen for at dyrke sporten svømning. På T-hold sker der således en specialisering, hvor vi i Esbjerg Svømmeklub prøver at udbyde en masse forskellige tilbud.

T-hold bronze

Dette hold skaber rammen for at blive en dygtig svømmer. På holdet vil der blive arbejdet med teknikken i de fire stilarter, og specielt fokus vil ligge på kropsstammen og hovedet, da disse er uhyre vigtige for svømningen.

T-hold sølv

På holdet forsætter vi med teknikken i de fire stilarter og færdigheden som vi har fokuseret på T-hold bronze. Vi anbefaler, at svømme to gange om uge (den anden tilmelding med 60% rabat). Du kan bestemme selv, hvilken træningstider passer for dig!.

T-hold guld

På dette hold sker der et reelt stift fra at ”gå til svømning” som en hobby, frem mod at ”dyrke svømning” som sport. Holdet svømmer flere gange om ugen flere steder i byen, og vil således også skabe et socialt samvær på tværs. En sådant sammenhold er alfa og omega for at kunne begå sig i sporten svømning.