Hvorfor og hvordan? 

Vi bestræber os altid på at tilbyde den bedste svømmeundervisning, både for børn og voksne i alle aldre. Derfor sørger vi altid for at sende alle vores undervisere på relevante kurser, for hele tiden at udvikle vores faglighed.

I vores svømmeskole er sikkerheden altid en topprioritet. Vores undervisere deltager en gang om året i en bassin -og førstehjælpsprøve, som de skal kunne bestå for at kunne være en ansvarlig underviser.

Udover sikkerheden er det selvfølgelig vigtigt for os, at alle vores medlemmer lærer at svømme, om det er begynder niveau, øvet, eller voksne der gerne vil udvikle deres svømning er målet det samme, nemlig udvikling af svømmefærdigheder.

Vores filosofi bunder i undervisning ud fra de 4 grundfærdigheder: Bevægelse, elementskifte, vejrtrækning og balance. Derudover skal det være sjovt at gå til svømning, og derfor lægger vi stor vægt på læring igennem leg. Det skal dog understreges at lege/aktiviteter altid har et formål, og vi lægger derfor stor vægt på aktivitetsudvikling. Fri leg er også et redskab som vi bruger bevidst i vores undervisning. Dog er det maksimalt 5 min af hver undervisningsgang. Først og fremmest er det fordi at børn ofte tør at prøve nye ting og rykke egne grænser når rammerne er frie, og på denne måde udvikler de selv deres egne svømmefærdigheder.

Vi bestræber os på at vores undervisning giver den bedste mulighed for udvikling, derfor lægger vi stor vægt på at hver undervisning skal bære præg af positiv feedback, og derigennem gode rammer for udvikling. Vi mener at feedback til børnene er vigtigt fordi det giver dem en mulighed for at udvikle sig. Derfor arbejder vi hårdt i samarbejde med vores undervisere for at integrere dette element i vores undervisning.

 

Vi står altid til rådighed til en snak, og oplever du en utilfredsstillende undervisning er vi altid villige til at gå i dialog og løse udfordringen så godt som muligt.

 

Undervisningsplaner 

Vi har integreret et undervisningskoncept i vores svømmeskole, primært i børneundervisningen. Målet med dette undervisningskoncept er at skabe en rød tråd igennem hele svømmeskolen, og skabe en progressiv udvikling fra niveau til niveau. Konceptet er lavet med udgangspunkt i indlæring af de 4 grundfærdigheder, samt vores filosofi omkring læring igennem leg, og undervisning med masser af positiv feedback, og mulighed for repetitioner.

Der er lavet en ugeplan for hver undervisningsuge i hele sæsonen på alle hold og niveauer. Dette betyder at underviserne ved hvad hvert hold skal have fokus på uge for uge, dvs. at underviserne planlægger deres undervisning ud fra undervisningsplanerne, hvor fokus og mål er opsat på forhånd.

Det er vigtigt for os at understrege, at der i starten af sæsonen vil være en masse repetitioner i forhold til hvad der er lavet på de respektive hold sæsonen før. Det kan derfor godt være at man kan opleve at man på f.eks. delfin sølv, laver de samme øvelser, som man gjorde på Delfin bronze i den forhenværende sæson. Det kan også være at man i de første 4-5 uger oplever at Delfin sølv laver de samme ting som Delfin bronze, og dette er der en ganske naturlig og fornuftig forklaring på.

Det er nemlig rigtig vigtigt at man altid har fokus på at indlære grundfærdighederne, uanset hvilket niveau man er på. Derfor er vores undervisningsplaner stort set ens på alle niveauer i de første 3,4 eller 5 uger af sæsonen. Derefter begynder vi at øge sværhedsgrad af øvelser og tilpasning af fokus/øvelser til det enkelte niveau, således at det passer til der hvor børnenes niveau ligger.

Dette betyder at sværhedsgraden af øvelserne stiger progressivt med jo længere vi kommer ind i sæsonen. På denne måde skaber vi en konstant udvikling hos børnene.