Formål

Give svømmerne de bedste rammer for at udvikle sig til dygtige seniorsvømmere. Svømmerne skal træne for at konkurrere og vinde. Menneskelig udvikling, struktur, lære at tage ansvar, opnå ejerskab, prioriteringsevne og omstillingsparathed. Alle sammen færdigheder, som gavner svømmeren resten af livet. Både ift. fremtidig uddannelse, men også som menneske og i arbejdslivet.

 

Dagligdagen

Holdet består hovedsageligt af seniorsvømmere, men kan suppleres af juniorsvømmere i den danske juniorelite. Der trænes op til 9 gange i vandet om ugen, alt efter svømmernes kompetencer og niveau. Træningsformen afspejler sig i den gældende sæsonplan, hvorfor den også er tilpasset individuelt. Der er desuden 3 styrketræningspas og dryland ifm. Træning. Svømmeren skal i høj grad være bevist omkring Dual Career og være i stand til at få svømning og uddannelse/arbejde til at hænge sammen, træneren er her en nøgleperson.

 

Træningstider

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Morgen

 06.00-07.45

 -

 06.00-07.45 - 06.00-07.45 07.25-09.00

Styrke/dryland

 

17.15-18.45

  17.15-18.45   09.15-10.45

Eftermiddag

15.30-17.30

15.30-17.00

15.30-17.30 15.30-17.00 15.30-17.30  

 

Forældre på ES1

Som forældre på ES1 er man allerede godt inde i Esbjerg Svømmeklubs kultur og ved hvad det kræver ift. stævner og aktiviteter. Vi forventer at forældrene bakker op om svømmerens udvikling og plan. Forældrene skal fordre svømmernes selvstændighed, og det forventes at svømningen bliver prioriteret højt i dagligdagen. Forældrene spiller i mindre grad en rolle i det daglige, da svømmeren er der i karrieren hvor man tager ansvar for sin egen karriere.

 

Stævner og aktiviteter

De primære stævner for holdet er DM-Kortbane, Danish Open, DM-Langbane samt DM for hold. For de bedste svømmere på holdet er de primære stævner internationale mesterskaber. Svømmerne deltager herudover i alle ”Svøms” mesterskaber og udvalgte cup stævner. Svømmerne er på længerevarende træningslejre 2 gange årligt som i udgangspunktet er i udlandet.

Vi går efter at tilbyde et udenlandsk stævne, når dette er muligt og vores niveau er til det.

 

Forventninger

På ES1 forventes det, at du prioriterer svømning i første række sammen med din uddannelse. Du skal være et godt forbillede for resten af klubben og deltage i alle aktiviteter, som er planlagt for ES1. Desuden skal du bære den påklædning, som Esbjerg Svømmeklub tilbyder. Du har klare mål for din svømning, som også afspejler sig i hverdagen samtidig med, at det forventes, at du bidrager positivt til det sociale miljø på holdet. Du skal være med til at løfte træningsindsatsen for hele holdet. Du har kravtid til de primære stævner.

 

Støttekoncept

Klubben har udarbejdet et støttekoncept, for de svømmere, som udmærker sig på allerhøjeste niveau. Særskilt kontrakt vil blive udleveret ved relevans.

 

Når en svømmer stopper

Det sker, som alle andre sportsgrene, at en svømmer stopper. Som udøver på højt niveau er det også en afsked med en hverdag, som har fyldt rigtig meget. Det er vi som klub bevidste om og i den forbindelse hjælper vi svømmeren videre, så godt vi kan. Det kan være via en samtale/opfølgning med klubchefen eller tilknytning i form af underviser eller trænergerning. Det er vigtigt for os, at svømmerne får en god oplevelse i klubben og kommer godt videre.

 

Kontingent

3720 kr. årligt.