Sponsorstævne 2024

 

Dato: Tirsdag den 27. februar 2024 fra 16.45-19.00 (Opvarmning fra 15.30)

Sted: Svømmestadion Danmark

 

Begynd derfor nu allerede at overvej hvilke virksomheder i vil rette henvendelse til. 

En god idé vil være allerede at forhøre rundt omkring, hvis du venter til januar har virksomhederne allerede lagt budget, så der er en chance for et mere positivt resultat hvis du allerede retter henvendelse i løbet af efteråret. 

 

Praktisk information 

Sponsorstævne er et lokalt stævne afholdt af Esbjerg Svømmeklub for klubbens konkurrencesvømmere med det formål at skaffe sponsorbidrag til klubben. Deltagelse i Sponsorstævne er obligatorisk for svømmere på ES1, ES2, ES3 og ES4. ES Talent opfordres til at deltage, men det er frivilligt om man vil.

Det er et sjovt, socialt og uformelt svømmestævne, hvor klubbens mindste og største konkurrencesvømmere svømmer sammen på banerne med det fælles formål; at rejse flest muligt penge til vores klub. Vi udsender i år denne information og kontrakten tidligere, for at give jer bedre tid til at finde sponsorer.

Klubben er afhængig af indtægten fra Sponsorstævne, og der er følgende krav til det sponsorat, som svømmerne skal bidrage med:

ES1: min. 2700 DKK

ES2: min. 2200 DKK

ES3 og ES4: min. 1200DKK

ES Talent: gerne 400 DKK (men intet krav)

 

Indtjener svømmerne ikke det krævede beløb, vil man blive opkrævet af klubben efterfølgende på det manglende beløb. (gælder dog ikke for ES Talent)

Ud fra det beløb som den enkelte svømmer henter ind, vil 40% af det beløb blive sat ind på svømmerens pointkonto på hjemmesiden. Dette beløb kan bruges til betaling af f.eks. stævnedeltagelsesgebyr.

Vi har i år forhøjet den andel af sponsorbeløbet som svømmeren får ind på sin svømmekonto til 40% mod 35% ved det seneste sponsorstævne. De resterende 60% går til klubben, som bidrager til at vi kan holde egenbetaling til stævner nede så meget som muligt.

Når I har fundet en eller flere sponsorer og aftalen er udfyldt, skal den sendes til sponsor@esbjergsk.dk. Kontrakten skal være på plads og fremsendt senest i uge 6 2024.

 

Hvis I finder det umuligt at finde sponsorer, så fortvivl ikke, men send en mail til sponsorudvalget (sponsor@esbjergsk.dk) Så giver vi gerne sparring og ideer til virksomheder, I kan spørge. Samtidig, hvis I har fundet sponsorer, som kunne være interesseret i at sponsorere mere end en svømmer, så giv gerne sponsorudvalget besked herom.

 

Hjælp til at finde sponsorer

For dem som er i tvivl om hvordan man bedst kommer ud til virksomheder og gerne vil have sparring omkring dette (det kan både være forældre og svømmere) vil vi gerne tilbyde at afholde en workshop hvor man kan få hjælp til de praktiske ting og hvordan man bedst muligt kan gå til det på.

Hvis dette har interesse så kontakt os på sponsor@esbjergsk.dk

Svømmernes sponsorer og familier er meget velkomne til at komme og se stævnet, der vil være kaffe og kage til tilskuere.

 

Materiale til sponsorerne 

Sponsorkontrakt kan findes her: https://esbjergsk.dk/zakobo/upload/filemanager/Sponsorkontrakt_ESK_2024.pdf

Skabelon til svømmer information kan findes her: https://esbjergsk.dk/zakobo/upload/filemanager/Sponsorstaevne_2024_svommerinfo_skabelon.docx

Eksempel på udfyldt svømmer information kan findes her: https://esbjergsk.dk/zakobo/upload/filemanager/Sponsorstaevne_2024_svommerinfo_eksempel_udfyldt.docx