Medlems- og købsbetingelser for medlemmer i Esbjerg Svømmeklub

Forretningsbetingelser gældende for: Esbjerg Svømmeklub
Gl. Vardevej 62
6700 Esbjerg
Tlf.: 3020 6115

Organisationens juridiske navn: Esbjerg Svømmeklub
Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 32238211
Officiel e-mail adresse: klubhus@esbjergsk.dk
Officiel web-adresse: http://www.esbjergsk.dk

 

Se klubbens vedtægter HER 

 

Vilkår og betingelser for anvendelse af og betaling via hjemmesiden

1 Introduktion
1.1 Selskabsoplysninger: Zakobo er registreret med CVR.nr. 39 84 06 69, Wichmandsgade 5F, 5000 Odense C. Vores officielle e-mailadresse er salg@zakobo.dk, vores officielle web-adresse er http://www.zakobo.dk/.
1.2 Zakobo leverer et administrationsprogram for sports- og idrætsklubber, som administrerer medlemskaber, herunder betaling af kontingent, til- og afmelding til hold og begivenheder samt køb af produkter fra sportsklubber og -foreninger mm. Esbjerg Svømmeklub anvender Zakobo.

2 Vilkår og betingelser for hjemmesiden
2.1 Ved benyttelse af Zakobos hjemmeside accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.
2.2 Zakobo og Esbjerg Svømmeklub kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemmesidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.
2.3 Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.

3 Pris og betaling
3.1 Når du køber varer eller ydelser af Esbjerg Svømeklub via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S, Nordea A/S eller en anden godkendt indløser, der samtidig sørger for, at din betaling overføres til Esbjerg Svømmeklub.
3.2 Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra Esbjerg Svømmeklub, accepterer du, at Zakobo administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.
3.3 Zakobo kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.
3.4 På Hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler:
• Dankort
• Visa/Dankort
• Visa Electron
• Mastercard
• Mastercard Debit
3.5 Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen
3.6 QuickPay ApS benyttes som betalingsgateway. QuickPay ApS er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem Medlemmernes den enkelte brugers betalingskort og Nets A/S. Om QuickPays behandling af personoplysninger henvises til QuickPays persondatapolitik. betaling.
3.7 Alle priser nævnt på Hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt
3.8 De til enhver tid gældende betingelser, kontingenter og gældende priser for de enkelte aktiviteter fremgår af Hjemmesiden.
3.9 Ved ændring af hold i sæsonen reguleres kontingent- og aktivitetsbetaling forholdsmæssigt.
3.10 Ved tilmelding af samme medlem på flere hold gives 60 % rabat på prisen for det andet og alle efterfølgende hold.
3.11 For alle klubbens tilbud gælder det, at der gives 40 % seniorrabat for alle medlemmer, der er fyldt 60 år på indmeldelsestidspunktet.

4 Fortrydelsesret
4.1 Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden. Har du købt en vare (badehætter o.lign.), løber fortrydelsesretten fra leveringstidspunktet. Har du købt en aktivitet (events, stævner m.m.), løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager i aktiviteten første gang.

4.2 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til Esbjerg Svømmeklub i ubrugt stand inden udløbet af fortrydelsesretten.

Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en aktivitet, skal du rette henvendelse til Esbjerg Svømmeklub, inden udløbet af fortrydelsesfristen. Hvis du efter sidste tilmeldingsfrist anmodeer om at få penge retur (sygdom/afbud)

sker dette efter disse regler:

- Der refunderes kun beløb som direkte kan føres tilbage til den enkelte deltager og som ikke medfører en merudgift for Esbjerg Svømmeklub eller andre deltagere (f.ex. kørsel/frugtkurv).

- Beløb som på tidspunktet for afbuddet er betalt til stævnearrangør/Unionen (startpenge/overnatning/forplejning/andet) må betragtes som tabte.

5 Udmeldelse
5.1 Ved skriftlig udmeldelse senest 28 dage efter sæsonstart/indmeldelsestidspunkt refunderes kontingentet fratrukket 125 kr. i administrationsgebyr. Ved udmeldelse mere end 28 dage efter sæsonstart/indmeldelsestidspunkt refunderes ingen beløb.
5.2 Medlemmet er automatisk udmeldt efter sæsonen, så der skal ske indmeldelse ved ny sæson.

6 Forbehold for ændringer og justeringer af hold
6.1 Esbjerg Svømmeklub forbeholder sig ret til ikke at oprette hold eller eventuelt at sammenlægge hold ved færre end 10 tilmeldte deltagere.
6.2 I det tilfælde vil medlemmet blive tilbudt deltagelse på et andet tilsvarende hold. Alternativt tilbagebetales og medlemskontingentet.
6.3 Esbjerg Svømmeklub forbeholder sig ret til at flytte medlemmet til et andet hold, hvis klubben vurderer, at medlemmets færdigheder og kunnen svarer bedre til et andet hold.

7 Personoplysninger
7.1 Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.
7.2 Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").
7.3 De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.
7.4 Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.
7.5 De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Esbjerg Svømmeklub via Zakobo eller Zakobos leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
7.6 Som registreret bruger hos Zakobo eller Zakobos leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
7.7 Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

8 Brugernavn og adgangskode
8.1 Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos Esbjerg Svømmeklub via Zakobo eller Zakobos leverandører, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.
8.2 Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.
8.3 Du kan bestille en ny adgangskode den kan bestilles på den hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.

9 Nyhedsbreve
9.1 Du kan tilmelde dig Esbjerg Svømmeklubs nyhedsbreve.
9.2 Hvis du har tilmeldt dig Esbjerg Svømmeklubs nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.
9.3 Du kan til enhver tid framelde dig Esbjerg Svømmeklubs nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.

10 Cookies
10.1 I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.
10.2 I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

11 Tekniske krav til brugerens computerudstyr
11.1 Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

12 Ansvarsfraskrivelse
12.1 Zakobo og Esbjerg Svømmeklub er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.
12.2 Zakobo og Esbjerg Svømmeklub kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.
12.3 Zakobo og Esbjerg Svømmeklub tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.
12.4 Zakobo og Esbjerg Svømmeklub indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
12.5 Selvom Zakobo tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Zakobo og Esbjerg Svømmeklub kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Zakobo samt Esbjerg Svømmeklub forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som Esbjerg Svømmeklub har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.
12.6 Zakobo og Esbjerg Svømmeklub er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.
12.7 Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Zakobo og Esbjerg Svømmeklub.
12.8 Zakobo påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Zakobos eller vore leverandørers ydelser på Hjemmesiden.
12.9 Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en Esbjerg Svømmeklub har leveret, skal du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor og Kundeservice vil derefter kontakte Esbjerg Svømmeklub og bede om en udredelse på dine vegne. Bemærk venligst, at vi ikke kontrollerer Esbjerg Svømmeklub og kvaliteten på ydelserne eller den service, de leverer, og vi kan ikke garantere og er ikke ansvarlige for at give dig kompensation på vegne af Esbjerg Svømmeklub. Vi vil vurdere de enkelte sager såfremt de skulle opstå og i samarbejde med leverandøren finde en passende løsning. Zakobo opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til Esbjerg Svømmeklub og forsøger at udrede omstændighederne.
12.10 Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre Zakobo eller Esbjerg Svømmeklub ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Zakobo ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

13 Kundeservice
13.1. Generelt: I henhold til 12.9 vil Kundeservice derfor så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte Kundeservice ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på Hjemmesiden.
13.2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte Esbjerg Svømmeklub for at følge op på din henvendelse.
13.3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og de vil forsøge at kontakte Esbjerg Svømmeklub og meddele dem dit ønske. Det er dog ingen garanti for, at Kundeservice kan komme i kontakt med Esbjerg Svømmeklub, eller at Esbjerg Svømmeklub accepterer dine ønsker. Zakobo opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til Esbjerg Svømmeklub og forsøger at finde en løsning da det er Esbjerg Svømmeklub der står for planlægning med mere.
13.4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, Esbjerg Svømmeklub har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.
13.5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, Esbjerg Svømmeklub har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte Esbjerg Svømmeklub og bede om en kompensation på dine vegne. Bemærk venligst, at vi ikke kontrollerer Esbjerg Svømmeklub og kvaliteten på ydelserne eller den service, de leverer, og vi kan ikke give og er ikke ansvarlige for at give dig kompensation på vegne af Esbjerg Svømmeklub. Klubmodul opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til Esbjerg Svømmeklub og forsøger at udrede omstændighederne.

14 Force majeure
14.1 Zakobo er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).
14.2 Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
(a) strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller
trussel om eller forberedelse til krig
(c) brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
(d) umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
(e) umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
(f) en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
14.3 Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.
14.4 Der gives ingen reduktion, refusion eller erstatningsundervisning, når hold eller aktiviteter må aflyses f.eks. som følge af stævner, reparation af anlæg, hærværk, opkast, fækale udslip, aflysninger fra hallernes side eller andre uforudsete hændelser. Esbjerg Svømmeklub får svømmehallerne stillet til rådighed af Esbjerg Kommune og har intet ansvar for den daglige drift af svømmehallerne.
14.5 Esbjerg Svømmeklubs mål er at alle de planlagte træningstimer afholdes. Der vil i tilfælde af sygdom o.l. altid søges stillet en anden underviser til holdet, men der kan være tilfælde, hvor det ikke er praktisk muligt. Manglende undervisning i tilfælde af sygdom vil blive afholdt på andre tidspunkter, dog har klubben ret til max. 3 aflysninger pr. sæson uden der ydes erstatningstimer. Erstatningstræning lægges efter klubbens tidsplan under hensyntagen til andre hold, ledige tider i svømmehallerne og ledige undervisere.