Talentidrætsklasserne på Vitaskolen Bohr

 

I Esbjerg kommune er der mulighed for at kombinere sin sport med sin skolegang. Talentidrætsklasserne befinder sig på Vitaskolen Bohr i Esbjerg, hvor man fra 7-9 årgang kan søge om optagelse via den idrætsforening man er tilknyttet til.

For at blive optaget i talentidrætsklasserne på Vitaskolen Bohr er der nogle kriterier og forventninger fra Svømmeklubbens side, som svømmeren skal opfylde for at blive godkendt. 

 

Infomøde ift. næste skoleår er den 27. november 18.30 på Vitaskolen, A-salen

 

Alt relevant information omkring idrætsklasserne på VITA kan findes via dette link: Talentidrætsklasser i Esbjerg Kommune

 

Du kan læse om A og B krav og hvad der skal udfyldes og sendes til klubben - https://esbjergsk.dk/zakobo/upload/filemanager/Filer/Kriterier_for_optagelse_i_talentidraetsklasserne_pa_VITA_skolen_2023.pdf

Kompetence hjul skabelon til svømmere, som skal udfyldes og sendes til klubben sammen med et motiverende afsnit og ugeplan - https://esbjergsk.dk/zakobo/upload/filemanager/Filer/Kompetencehjulskabelon.xlsx

 

Ansøgningsfrist er den 15. december 2023. Ansøgning åbnes umiddelbart efter informationsaftenen. Læs mere i linket ovenover.

 

Ansøgning sendes til Ellen Nielsen på Ellennielsen781@gmail.com eller Mikkel Møller på klubchef@esbjergsk.dk

 

Den ansvarlige træner for talentidrætsklasserne har ret til løbende igennem sæsonen, at trække en svømmer ud af talentidrætsklasserne, såfremt at den pågældende svømmer ikke er i stand til at indfri de kriterier og forventninger der er opsat, samt godkendt af svømmer og forældre ved optagelse. Dette vil ske igennem en rettidig dialog imellem træner, forældre og svømmer.