Kære svømmere og forældre i Esbjerg Svømmeklub!

Status på indtjening af point

Herunder kan du finde en opdateret version:

Pointliste 24 maj 2024

Skemaet er opdateret den 24 maj 2024.

Bemærk at det vises bedst på en PC, tablet eller telefon viser ikke alt.

Praktisk information omkring optjeningen af point

Se hvad der b.la gives points for på særskilt bilag herunder.

Point-bilag-2023-2024

Kære svømmere og forældre i Esbjerg Svømmeklub

Velkommen til den nye sæson i vores svømmeklub, som også denne gang vil byde på masser af spændende stævner og andre aktiviteter.

I Esbjerg Svømmeklub har vi et højt aktivitetsniveau, dette har vi for at skabe oplevelser for vores svømmere, samt at sikre en indkomst der gør at vi kan holde egenbetalingen til stævner så langt nede som muligt. Derudover er vi rigtig dygtige til at afholde f. eks stævner, hvor klubber udefra elsker at komme til Esbjerg for at konkurrere.

For at kunne afvikle og deltage i de mange oplevelser for svømmerne er det derfor en forudsætning med frivillig hjælp.

Af den grund har vi i Esbjerg Svømmeklub i mange år haft et pointsystem, der tilsikrer at alle familier tager del i at løfte opgaven, så de mange engagerede frivillige vi har, får den nødvendige hjælp fra alle til at løfte de oplevelser vi skaber for vores svømmere.
Heldigvis hjælper mange familier meget mere end pointsystemet kræver. Faktisk er der brug for ca. 35% flere point end det samlede minimumskrav for at afvikle vores aktiviteter.

Uden frivillig hjælp kan vi ikke skabe de oplevelser vi gør. Mange af de opgaver der skal løses hen over en sæson kan ikke købes for penge. Derfor vil der i den kommende sæson ske lidt ændringer i pointsystemet. Bødestraffen for manglende optjente point bortfalder, da penge ikke giver den hjælp vi søger.

Derimod indføres et princip hvor opfyldelsen af pointsystemets bestemmelser er en forudsætning for deltagelse i arrangementer og stævner. Nærmere bestemmelser herfor kan ses i afsnittet ”Øvrige gældende regler for pointsystemet”

 

Point der skal opnås pr. svømmer i indeværende sæson:

ES Talent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 point*

ES4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 point

ES3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 point

ES1 + ES2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 point

*Nye familier skal have muligheden for at blive en del af konkurrenceafdelingen i deres tempo. Derfor er der for det første år (12 mdr.) på ES Talent ikke et krav om optjening af point, men fortsat en forventning om hjælp fra klubbens side.

Der ydes søskenderabat, så har man 2 børn eller flere på et af nævnte hold, så ydes der 50% rabat til det barn der skal tjene færrest point pr. familie i sæsonen – der må dog gerne optjenes flere 😊

Dog skal der MAX optjenes 36 point pr. familie

 Eksempel:

Hold

Point

 

Hold

Point

 

ES Talent

12

50% = 6 point

ES1

28

50% = 14 point

ES 3/4

20

 

ES2

28

 

Total pr. familie

26

 

Total pr. Familie

42

MAX 36 point

 Oprykkes en svømmer efter sæsonstart, reguleres pointsatsen i forhold til hvornår svømmeren er indtrådt på holdet.

Opnåede point vil løbende blive gjort tilgængelige på www.esbjergsk.dk (man kan dog altid rette henvendelse til pointadministrator om en aktuel status på ens point).

Det er svømmernes og forældrenes eget ansvar at tjekke, at pointene indberettes korrekt.

Husk at byde ind på de forskellige opgaver, når der bliver efterspurgt hjælp gennem tilmeldings- skemaet på klubmodul eller via mail fra stævneleder og andres side – meget gerne hurtigt, så stævnet m.m. kan planlægges uden for meget tidsforbrug for de frivillige, og hav ingen berøringsangst, vi har brug for hjælpere til rigtige mange forskellige typer opgaver – og ALLE vokser med opgaven, det er helt sikkert.

I øvrigt er der altid erfarne officials m.m. til stede ved stævnerne, som meget gerne hjælper nye på vej.

 Det kan ikke garanteres, at man får tildelt præcis de opgaver der bydes ind på til et stævne eller aktivitet. Vi prøver hele tiden at fordele hensigtsmæssigt efter svømmeklubbens behov og det mest praktiske for vores svømmere. Ved udenbys stævner prioriteres de der kan hjælpe under hele stævnet, over dem der har tilbudt hjælp enkelte dage, da dette skaber de bedste betingelser.

Hjælp er også velkommen selvom ens egen svømmer(e) ikke lige deltager i et givent stævne/aktivitet.

OPFORDRING! At forældre til svømmer på holdene tager modul 1 (tidtager) kurset ved først kommende lejlighed, ligesom de som allerede har modul 1 uddannelsen, melder sig til modul 2 (bane-/vendedommer). Det er desværre ikke længere nok med modul 1 officials til større udebanestævner – her er kun modul 2 accepteret (selvom man måske kun skal fungere som modul 1 til stævnet).

Øvrige gældende regler vedr. point systemet:

 Der findes INGEN selvopfundne point. Særlige point skal godkendes af Lesley-Ann Møller

 Et godt råd! Vær med fra start, så I ikke står uden point langt i sæsonen. Det gør tingene lidt lettere for klubben og jer selv, at man som udgangspunkt deler hjælpen jævnt ud over hele sæsonen.

Vi skal også opfordre til, at man byder ind på andet end stævner, da vi har brug for folk i diverse udvalg og til øvrige aktiviteter m.m. gennem hele sæsonen (se point i bilaget). Der er også behov for hjælp til at drive vores bankospil, så her kan evt. bedsteforældre hjælpe.

Det er massivt at drive så stor en forening og det kræver alles opbakning, således vi kan bevare vores status som en af DK`s absolut stærkeste og mest attraktive svømmeklubber. Esbjerg Svømmeklub er Elite+ Certificeret af Dansk Svømmeunion (en af de få i landet) og det er vi rigtig stolte af.

Point systemet er udviklet for at sikre alle vores dygtige svømmeres stævnedeltagelse.

P.v.a.

Esbjerg Svømmeklubs bestyrelse

Pointadministrator

Lesley Møller

Moller29@outlook.dk

23100466