Seneste nyheder

Talentidrætsklasserne på Vitaskolen Bohr

I Esbjerg kommune er der mulighed for at kombinere sin sport med sin skolegang. Talentidrætsklasserne befinder sig på Vitaskolen Bohr i Esbjerg, hvor man fra 7-9 årgang kan søge om optagelse via den idrætsforening man er tilknyttet til.

For at blive optaget i talentidrætsklasserne på Vitaskolen Bohr er der nogle kriterier og forventninger fra Svømmeklubbens side, som svømmeren skal opfylde for at blive godkendt.

Kriterier for optagelse i Talentidrætsklasserne på VITA skolen 2022 - kommer her
 
Kompetence hjul skabelon for svømmere - her

Informationsfolder 2022 findes - her

 
Såfremt en svømmer overgår til K-Sprint, men stadigvæk gerne vil blive i talentidrætsklasserne, forventes det at man i dette tilfælde som minimum træner fuldt ud på K-sprint.

Den ansvarlige træner for talentidrætsklasserne har ret til løbende igennem sæsonen, at trække en svømmer ud af talentidrætsklasserne, såfremt at den pågældende svømmer ikke er i stand til at indfri de kriterier og forventninger der er opsat, samt godkendt af svømmer og forældre ved optagelse. Dette vil ske igennem en rettidig dialog imellem træner, forældre og svømmer.