Seneste nyheder

ESK støttekoncept 2022


Klik HER for at se de 4 kategorier i støttekonceptet og hvilke krav der er for at opnå støtte.

 

For at kunne komme i betragtning til en af de 4 kategorier i støttekonceptet skal kravene i de enkelte kategorier være opnået, det er resultater fra 1. december 2021 og frem, der gør sig gældende.

Ligeledes er der nogle forventninger og forpligtelser som den enkelte svømmer skal indfri for at støtten kan blive givet/opretholdes. Disse forventninger kan man læse i kolonnen ”Forventninger til svømmeren” og ”forbillede for klubben” Kan man som svømmer ikke indfri disse forventninger og forpligtelser vil man blive frataget retten til at indgå i støttekonceptet.

Rammer man ind i en skade som er længerevarende, vil det være en vurdering træneren laver sammen med klubchefen, om den enkelte svømmer gør alt hvad han/hun kan for at blive skades fri, og hvilke udsigter der er herfor. Her er svømmerens indstilling alt afgørende i vurderingen.

Du kan kun komme i betragtning i én kategori, dvs. indgår du både i kategori 2 og 3, vil det i så fald være kategori 2 du kommer i.

Der er dog én undtagelse, og det er kategori 4, den kan man godt komme i selvom man også er i kategori 2 eller 3, kategori 4 er dog kun henvendt til junior/DÅM-svømmere.

Det er vigtigt at understrege at resultater kun gælder i individuelle løb. Holdkapper tæller derfor ikke med som en del af støttekonceptet.

I kategori 1, 2 og 3 kan du kun opnå støtten via ét løb, dvs. har du f. eks 750 finapoint i 2 løb får du kun ydelsen 1 gang, det er kun kategori 4 at man kan få støtten for flere løb såfremt man rammer top-10 til DJM eller DÅM.

Hvis man opnår et resultat der giver adgang til støttekonceptet, vil man blive indkaldt til en samtale ved klubchefen, hvor forventninger skal afstemmes, og en kontrakt skal underskrives. Dette er dog kun gældende såfremt det er kategori 1, 2 eller 3.

For at kunne opnå støtten skal du være en fast del af træningsmiljøet i Esbjerg.

 

Har i spørgsmål til støttekonceptet er i velkomne til at kontakte klubchefen. 

Mikkel Møller

Klubchef@esbjergsk.dk