Seneste nyheder

Sportsudvalg erstatter Konkurrence- og Breddeudvalget

Med den organisering, vi har i dag i Esbjerg Svømmeklub med den daglige ledelse under Brian D. Marshall, så er opgaverne i hhv. Konkurrence- og Breddeudvalget ændret.

Vi har derfor valgt at slå de to udvalg sammen i et nyt Sportsudvalg.

Ansvarsområdet for Sportsudvalget er:

Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Udvalget skal i samarbejde med klubchefen sikre at de sportslige og driftsmæssige forhold i klubben fungerer optimalt og herunder sikre at trænere og undervisere er tilstrækkeligt uddannet. Udvalget sikre at dette sker. Implementering til af klubbens ”røde tråd”, som beskrevet i klubbens målsætning.

De konkrete opgaver er:

 • Repræsenterer klubben i Dansk Svømmeunions forskellige netværk (Elitenetværket, regionale netværk etc.)
 • Organiseringen af afdelingerne i samarbejde med og som sparringspartner for klubchefen
 • Sparring med klubchefen om sæsonplanerne i K- og B-afdelingen
 • Aftalen om klubtøj samt politikker for anvendelse klubtøj for både trænere/ledere og medlemmerne
 • Afholdelse og indholdet af opstartsmøder og eventuelle midtvejsmøder i K-afdelingen
 • Deltagelse i møder og/eller arrangementer med trænere og undervisere
 • Udarbejdelse af målsætninger for K- og B-afdelingen samt opfølgning på disse
 • Fastlæggelse af uddannelsesniveau for trænere og undervisere
 • Fastlæggelse af og igangsætning af sociale arrangementer fx opstartstur
 • Indholdet og omfanget af pointsystemet
 • Politik og niveau for aflønning af trænere og underviser

 

Udvalget består af: Lise Mondrup (formand), Flemming Vagtborg, Stefan Andersen, Brian D. Marshall, Mikkel Møller og Jørgen Rathschau Sørensen.

Udvalgsstrukturen kan ses på hjemmesiden her.

mvh / jørgen rathschau sørensen