Seneste nyheder

Indkaldelse til generalforsamling
 
I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling i Esbjerg Svømmeklub
onsdag, den 20. marts 2019 kl. 19,00
 
Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokale Gl. Vardevej 62, 6700 Esbjerg.
 
Dagsorden i henhold til vedtægter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse – Regnskabet ligger til gennemsyn på kontoret
senest 8 dage før generalforsamlingen
4) Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)
På valg er kasserer Birthe Rasmussen – som ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Michael Kousgaard som
ny kasserer
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
◦ På valg er Per Andersen – modtager genvalg
◦ På valg er Stefan Andersen – modtager genvalg
◦ Preben Vogt – som ikke modtager genvalg
◦ Ud over de bestyrelsesmedlemmer der modtager genvalg opstiller
▪ Jacob Holm
▪ Peter Lund Hansen
8) Valg af 2 suppleanter
• På valg er Brian Duvander og Jacob Holm. Brian Duvander modtager genvalg.
9) Valg af revisorer
• På valg er John Juel, som ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Birthe Rasmussen
10) Valg af revisorsuppleant
• Bestyrelsen foreslår John Juel
11) Eventuelt
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden på mail rathschau@youmail.dk
senest den 12. marts 2019.
Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden 4 dage før generalforsamlingen.
 
Vi håber at se mange medlemmer den 20. marts. 
Tilmelding er ikke et krav for at deltage i generalforsamlingen, men af hensyn til traktement og lokaler beder 
vi om tilmelding.
Tilmelding foretages på klubbens kontor eller via mail: klubhus@esbjergsk.dk.
 
På bestyrelsens vegne
 
Jørgen Rathschau Sørensen
Formand