Seneste nyheder

Veloverstået generalforsamling og velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Onsdag den 16. marts 2016 blev der afholdt generalforsamling i klubbens lokaler. Efter bestyrelsens beretning og kassererens gennemgang af regnskabet, som begge i øvrigt blev godkendt uden bemærkninger, var der valg til bestyrelsen, hvor der var flere ledige pladser, der skulle besættes, idet Jørn Nikolajsen og Jørn Kehlet trådte ud. Tak for indsatsen til dem begge. Jørn Kehlet ser vi heldigvis meget mere til, idet han fortsætter arbejdet i DISC-udvalget, indtil stævnet er vel gennemført.

Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer af bestyrelsen; Lise Mondrup, Flemming Vagtborg og Per Andersen. Umiddelbart efter påske fordeler bestyrelsen pladserne i udvalgene.

Herudover var der genvalg af undertegnede som formand og genvalg til Bent Eenberg.

Bestyrelsen består herefter af: Jørgen Rathschau Sørensen, formand, Birthe Rasmussen, kasserer, Bent Eenberg, Lene Kromann, Preben Vogt, Lise Mondrup, Flemming Vagtborg og Per Andersen.

Som suppleanter valgtes Per Lauridsen og Brian Duvander. Sidst nævnte blev i øvrigt også nyvalgt.

Til revisor var der genvalg af John Juel og som suppleant Lars Grene.

Tak til de fremmødte.

Jørgen Rathschau Sørensen

Formand