Seneste nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling i Esbjerg Svømmeklub

onsdag, den 21. marts 2018 kl. 19,00

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokale Gl. Vardevej 62, 6700 Esbjerg.

Dagsorden i henhold til vedtægterene:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Regnskabet ligger til gennemsyn på kontoret 8 dage før generalforsamlingen

4) Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)

På valg er Jørgen Rathschau Sørensen, formand. Modtager genvalg.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

◦ På valg er Bent Eenberg – modtager genvalg

◦ På valg er Flemming Vagtborg – modtager genvalg

◦ På valg er Lise Mondrup – modtager genvalg

8) Valg af 2 suppleanter

• På valg er Jacob Holm og Brian Duvander, som begge er villige til at genvalg

9) Valg af revisorer

• På valg er John Juel.

10) Valg af revisorsuppleant

• Nye emner

11) Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til formanden på mail

jorgen.r.sorensen@gmail.com senest den 13. marts 2017. Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden 4 dage før generalforsamlingen.

Klubben vil i år være vært ved en lille forfriskning. Af hensyn til arrangementet vil vi gerne have din tilmelding til generalforsamlingen på Klubhus@esbjergsk.dk. Det er ikke noget krav, at du er tilmeldt for at møde op.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Rathschau Sørensen

Formand

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagene optages på den endelige dagsorden, som senest 4 dage før generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside jf. i øvrigt indkaldelsen.