Seneste nyheder

West Swim’s Venner afholder

Ordinær generalforsamling

tirsdag den 13. marts 2018 kl. 17.00

I Idrættens Hus Ol-lokalet

Gl. Vardevej 62

 

 

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1.       Afgivelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved bestyrelsens formand.

2.       Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

3.       Vedtagelse af næste års kontingent.

4.       Valg af medlemmer til bestyrelsen. Egon og Peter er på valg. Begge er villige til genvalg.

5.       Valg af revisor og suppleant.

6.       Behandling af indkomne forslag.

7.       Eventuelt

 

 

Der vil blive serveret et lille traktement, kaffe, øl og sodavand.

 

 

Tilmelding til Peter tlf. 40 87 81 00 eller p.aagaard@bbsyd.dk  senest mandag den 5. marts 2018.