Seneste nyheder

Kære medlemmer                                                                                                         

Svømmesæsonen nærmer sig sin start med hastige skridt, og vi glæder os til at komme i gang igen efter en lang periode uden undervisning.

I denne mail følger nogle vigtige informationer vedr. sæsonopstarten, og vigtigst af det hele, hvordan vi som klub håndterer Covid-19, og hvordan i som forældre skal agere i forhold til dette i forbindelse med svømmeundervisningen.

Det er vigtigt for os at understrege, at de følgende retningslinjer er taget med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens, og dansk svømmeunions anbefalinger. Disse retningslinjer kan ændre sig løbende, alt efter udviklingen af COVID-19, som vi følger tæt på daglig basis.

Ydermere har vi stort fokus på, at vi bringer glæde ved vand og lærer børn at svømme på trods af, at dagligdagen er en anden end den vi er vant til.

Generelle betragtninger

Alle vores hold er udregnet ud fra 4m2 pr. person, både på land og i vand, hvorfra vi har sat antallet af deltagere på holdene. Vi holder os fint under disse retningslinjer.

Vi kører efter følgende fremgangsmåde, for at begrænse en eventuel smitte:

Grad af kontakt

Handling

Har man været i direkte kontakt (inden for 1 meter i mere end15 min) med en der er testet covid-19 positiv?

Bliv hjemme indtil man kan fremvise en gyldig negativ test, eller til man har været symptomfri i 48 timer efter smitte.

Har man været til træning, men efterfølgende testet positiv for covid-19?

Alle som har været i tæt kontakt med vedkommende (inden for 1 meters afstand i mere end 15 min.) bliver hjemme, til man kan fremvise en gyldig negativ test, eller til man har været symptomfri i 48 timer efter smitte.

Har man selv symptomer?

Bliv hjemme indtil man kan fremvise en gyldig negativ test eller til man har været symptomfri i 48 timer efter smitte

Hvad betyder en gyldig negativ test?

En gyldig negativ test betyder, at man er testet dag 4 og frem (min. to tests), fra man blev udsat for smitte.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/Pjece_Til-dig-der-er-en-naer-kontakt-til-en-person-smittet-med-ny-coronavirus.ashx

Retningslinjer for jer som forældre i forbindelse med svømmeundervisningFølgende punkter gør sig gældende i forbindelse med svømmeundervisning:

· Benyt synlige dispenserer til at spritte ved indgang til de forskellige haller.
· Forældre må komme i omklædning og hjælpe til, hvis det er strengt nødvendigt, der skal holdes afstand til øvrige.
· Vi anbefaler forældrene at holde sig ude af hallen, for at skabe det bedst mulige rum for undervisere og børn ift. at kunne kombinere læring og det   at overholde alle retningslinjerne bedst muligt.
· Dørene til omklædningsrum mv. lader vi, så vidt muligt, stå åbne, for at begrænse vores. berøringsmuligheder. Der kan være begrænsninger pga. ventilation osv.
· Der trænes altid i samme grupper og samme, så vidt muligt, samme rækkefølge på holdene.
· Deltagere på forskellige hold blandes ikke.

Omklædning

Da vi har begrænset plads i omklædningen, må man IKKE klæde om før tidligst 15 min før ens hold starter. Starter ens hold f. eks kl. 16.30, så opholder man sig ikke i omklædningsrummet før tidligst 16.15. Så vidt muligt bruges kun hver anden bruser, og vi vil anbefale at man efter undervisning springer badet over og bader derhjemme. Dog SKAL der bades og vaskes ordentligt inden undervisning.

Kan ens barn selv klæde om, anbefaler vi at forælderen bliver ude, så vi undgår for mange i omklædningen på samme tid.

Vi vil dog appellere til at man bruger sin sunde fornuft, og tager hensyn til hinanden, både i omklædning såvel som svømmehallen.

Følgende tiltag er lavet på de enkelte skoler:

Der er forskel på de enkelte skoler, både i forhold til størrelse såvel som indretning. Derfor har vi forsøgt at lave nogle simple guidelines til hvordan i skal gå ind i svømmehallen og mødes ind hvert hold starter. Spørg altid en underviser hvis du er i tvivl om noget.

Underviseren vil ved første gang informere om hvor børnene skal mødes hver gang inden undervisningen begynder, og ligeledes informere om reglerne man skal følge generelt i en svømmehal.

Hal

Tiltag

Spangsbjerg

Der sprittes af inden man går ind i omklædningen. Når man kommer ind i hallen, fortsætter man til venstre ned til fjerneste del af bassinet. Når man er færdig med sit hold, går man den korte vej ind i omklædningen, altså, fortsætte venstre rundt.

Præstegård

Der sprittes af inden man går ind i omklædningen. Når man kommer ud af omklædningen, sætter man sig på bænken eller ved siden af, som er på samme side op af bassinet.

Fourfeldt

Der sprittes af inden man går ind i omklædningen. Når man er omklædt fortsætter man ned til fjerneste hjørne af hallen (ved vinduet).

Vitaskolen

Der sprittes af inden man går ind i omklædningen. Når man kommer ud af omklædningen, bevæger man sig højre rundt om bassinet og afventer langs fjerneste langside.

Hjerting

Der sprittes af inden man går ind i omklædningen. Pigerne bevæger sig venstre rundt om bassin og drengene bevæger sig højre rundt om bassinet.

UC-syd

Der sprittes af inden man går ind i omklædningen.

Når man kommer ud af omklædningen, afventer man yderligere ved væggen på hver langside af bassinet.

Svømmestadion Danmark

Svømmestadion Danmarks egne retningslinjer følges på lokationen.

Det er vigtigt for os, at vi kan gennemføre undervisningen med højest mulig kvalitet samt sikkerhed. Derfor kan det muligvis virke lidt kaotisk den første gang, da underviserne også lige skal finde ud af det hele, og få tingene til at køre. Ligesom os alle sammen, er det første gang at de står i sådan en situation som vi står i lige nu med COVID-19. De gør derfor deres bedste for at levere en god undervisning, og samtidig overholde retningslinjerne, som de har fået, så godt som de kan.

Vi beder jer derfor om forståelse for ovenstående, og vi håber at i alle sammen vil være med til at hjælpe os og hinanden med at overholde disse så godt som det er muligt.

Til sidst vil vi appellere til at alle bruger deres sunde fornuft ift. afstand og alle øvrige retningslinjer, så vi i fællesskab kan skabe nogle gode og trygge rammer for svømmeundervisning i Esbjerg Svømmeklub.

Vi glæder os til at se jer rundt i de forskellige haller i den kommende uge.

Mvh

Esbjerg Svømmeklub