Seneste nyheder

Så lykkedes det at få afholdt generalforsamlingen den 30/6 med godt tre måneders forsinkelse grundet corona-krisen. Bent Eenberg takkede af efter syv år i bestyrelsen, og der skal lyde en stor tak for hans indsats gennem årene. Som nyt medlem blev valgt Robert Heeb. Velkommen til Robert. Som ny suppleant blev Gitte Glargaard valgt. Velkommen til Gitte.

Bestyrelsen består herefter af:

Jørgen Rathschau Sørensen, formand
Michael Kousgaard, kasserer
Flemming Vagtborg
Jacob Lindeman Holm 
Lise Mondrup
Per Andersen
Peter Lund Holm
Robert Heeb
Suppleanter er Brian Duvander og Gitte Glargaard 
 
Regnskabet viste et underskud på 71 t.kr. og en egenkapital på 309 t.kr.
 
Herudover blev vedtaget nogle mindre justeringer af vedtægterne. De reviderede vedtægter vil blive lagt på hjemmesiden under fanen "klubinfo" / "betingelser".
 
Jørgen Rathschau Sørensen