Seneste nyheder

 

Indkaldelse til generalforsamling

ENDELIG DAGSORDEN

I henhold til vedtægterne endelig dagsorden til generalforsamling i Esbjerg Svømmeklub

onsdag, den 20. marts 2019 kl. 19,00

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokale Gl. Vardevej 62, 6700 Esbjerg.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning

 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse – Regnskabet ligger til gennemsyn på kontoret senest 8 dage før generalforsamlingen

 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering

 5. Behandling af indkomne forslag

     1. Der er ikke indkommet forslag

 6. Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)

  1. På valg er kasserer Birthe Rasmussen – som ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Michael Kousgaard som ny kasserer

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • På valg er Per Andersen – modtager genvalg
 •        På valg er Stefan Andersen – modtager genvalg
 •        Preben Vogt – som ikke modtager genvalg

        Ud over de bestyrelsesmedlemmer der modtager genvalg opstiller

 • Jacob Holm

 • Peter Lund Hansen

Valg af 2 suppleanter

 • På valg er Brian Duvander og Jacob Holm. Brian Duvander modtager genvalg.

 1. Valg af revisor

 • På valg er John Juel, som ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Birthe Rasmussen

 1. Valg af revisorsuppleant

 • Bestyrelsen foreslår Laila Staghøj Andersen

 1. Eventuelt


På bestyrelsens vegne


Jørgen Rathschau Sørensen

Formand